Friday Mar 17, 2023

#29 Bp Jan Piotrowski o wizycie w Afryce

O tym, że człowiek jest ważniejszy niż ziemia i że każda kultura jest warta Ewangelii opowiada ks. bp Jan Piotrowski, Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, po powrocie z wizyty w Kongo Brazaville.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320