Monday Nov 07, 2022

#05 Podsumowanie Misyjnego Synodu Dzieci.

17 września 2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Misyjny Synod Dzieci. To bezprecedensowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. W synodzie uczestniczyły delegacje dzieci reprezentujących poszczególne diecezje w Polsce. Oprócz modlitwy i zabawy była część typowo synodalna, czyli obrady. Podczas spotkania w grupach dzieci dzieliły się tym, co robią w ogniskach misyjnych, wymieniały się pomysłami, formułowały postulaty dotyczące przyszłości funkcjonowania PDMD. Dzieciom towarzyszyli nie tylko opiekunowie i organizatorzy, ale też władze uczelni (profesorowie z katedry misjologii UKSW) oraz abp Salvatore Pennacchio nuncjusz apostolski w Polsce, bp Jan Piotrowski Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji oraz Sekretarz Generalna PDMD s. Roberta Tremarelii. W audycji można posłuchać rozmów z dziećmi i wychowawcami oraz dźwięków z poszczególnych etapów spotkania.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320