Monday Nov 07, 2022

#07 Rozmowa z Janem Sobierajskim, filmowcem i Ewangelizatorem

Rozmowa z Janem Sobierajskim, filmowcem i Ewangelizatorem o nowej inicjatywie Papieskich Dzieł Misyjnych „FIRMA Z MISJĄ”

            Jan Sobierajski znany jest jako współtwórca filmów pt. „Dwie korony”, „Czyściec” czy „Miłość i Miłosierdzie” oraz jako reżyser filmu „Powołany”. Od lat współpracuje z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, angażując się w różne projekty medialne (AdoMis, Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, Szkoła Animatora Misyjnego). Tym razem stał się „twarzą” inicjatywy włączającej w dzieło ewangelizacji szeroko rozumiane środowisko przedsiębiorców. Zdradza też szczegóły kolejnego projektu, przygotowywanego na tegoroczną Niedzielę Misyjną.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320