Monday Nov 07, 2022

#06 Rozmowa z ks. dr Jarosławem Tomaszewskim

Rozmowa z ks. dr Jarosławem Tomaszewskim, nowomianowanym sekretarzem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła.

Nowy pracownik Papieskich Dzieł Misyjnych przez ostatnich siedem lat był misjonarzem w Urugwaju, gdzie posługiwał m. in. jako ojciec duchowny w międzydiecezjalnym seminarium duchownym Cristo Rey  w Montevideo. Rozmowa dotyczy formacji misyjnej przyszłych kapłanów, co będzie jednym z zadań ks. Jarosława. Dowiemy się też jak włączyć się w pomoc seminariom misyjnym, nad którymi opiekę sprawują Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320