Monday Nov 07, 2022

#03 Rozmowa z misjonarzem z Senegalu

Spotkanie przeprowadzone przy okazji urlopowej wizyty, którą złożył Papieskim Dziełom Misyjnym o. Szczepan Frankowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Kapłan pochodzi z Górnego Śląska. Do Senegalu trafił po raz pierwszy, gdy został wysłany na misje jako członek fraterni Taize. W Afryce poznał zgromadzenie misjonarzy, do których dołączył. Formację odbył we Francji. Jako kraj misyjny wybrał Senegal, gdzie zostawił swoje serce kilka lat wcześniej. Pracuje tu od 2013 roku.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320