Monday Nov 07, 2022

#01 Zapowiedź nowego cyklu

Zapowiedź nowego cyklu. Gość: Ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

W strukturach Kurii Rzymskiej nastąpiły zmiany, o czym poinformował Papież Franciszek w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Odtąd dotychczasowa Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji to jeden organizm, pod wspólną nazwą Dykasteria ds. Ewangelizacji. Jakie konsekwencje pociąga za sobą taka decyzja Ojca Świętego? Na to pytanie odpowiada

  1. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320